Marina Savić je logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na odseku za logopediju, na kome iste godine upisuje master studije i uspešno ih završava 2013. godine, braneći master rad pod nazivom „Akustičke karakteristike staračkog glasa“. U toku studiranja završila  je stručnu praksu u Domu zdravlja „Novi Beograd” i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof dr. Cvetko Brajović”u Beogradu. U periodu od 2011. do 2012. godine stažirala u Domu zdravlja Sremska Mitrovica. Od 2012. do 2018.godine bila je zaposlena u Domu zdravlja Sremska Mitrovica na radnom mestu logoped odeljenju Razvojno savetovalište. U toku rada kontinuirano se usavršavala i bila aktivan član dodatnih edukacija.

Poseduje sertifikat za primenu DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji. Sertifikovana je za primenu “Behringer” logopedskog seta za govorno-jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije.

Trenutno radi u Edukativnom centru „Logolino“, čiji je i osnivač, a koji ima za cilj da pomogne osobama sa problemima u govoru i jeziku. Svakodnevno proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novim iskustvima i pristupima.