Logopedsko edukativni centar Logolino  pruža usluge iz oblasti prevencije, dijagnostike i terapije govorno jezičkih poremećaja kod dece i odraslih. Nakon dugogodišjeg rada sa decom iz spektra pervazivne razvojne patologije, razvojnih govorno – jezičkih poremećaja, neurogene patologije govora i jezika kao i rada sa njihovim roditeljima razvili smo poseban pristup i smernice koje im konstantno pružamo na svim nivoima što omogućava bržu dinamiku napredovanja same dece.

Naš Centar opremljen je najsavemenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentima i didaktičkim materijalima (Digitalni logopedski set – Behringer).

Nakon prvog susreta upoznavanja, opservacije i testiranja deteta roditeljima se saopštava rezultat procene govorno-jezičkog razvoja. U zavisnosti od dostignutog nivoa govorno-jezičkog razvoja daju se smernice sta je najbolje za govorno-jezički  razvoj deteta i ukoliko je potrebno predlaže se individualni  logopedski tretman koji je prilagođen svakom detetu poštujući razvojne norme i stepen dostignutog govorno-jezičkog razvoja.

Savetovanje roditelja

Uključivanje okoline je često veoma važno tokom terapije, posebno kada je reč o maloj deci ili roditeljima dece sa govorno-jezičkim smetnjama. Roditelj u neposrednom radu uz konsultacije sa logopedom može uveliko doprineti detetovom napretku. Nakon svakog susreta logoped informiše  roditelja šta se radilo na prethodnom času i ukoliko  je moguće/ potrebno daje smernice za rad. Ako roditelj boravi sa logopedom i detetom tokom tretmana, svi koraci se komentarišu tokom rada kako bi se roditelju ukazivalo šta i kako može raditi s detetom kod kuće ili u slobodno vreme.

Misija našeg centra je  svakom detetu osigurati kvalitetnu i profesionalnu pomoć, omogućiti edukaciju roditelja s ciljem razumevanja poteškoća koje dete ima. Mi stvaramo stimulativno okruženje  za istraživanje, igru, učenje i druženje dece i roditelja, zajedničko prevazilaženje smetnji na planu govorno-jezčkog razvoja. U svaki segment terapijskog rada uključujemo i roditelje u vidu savetovanja i smernica za rad u porodičnom okruženju.