Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa:

 • razvojnom disfazijom (različiti stepeni odstupanja u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora)
 • dislalijom (poremećaj artikulacije koji se ispoljava kroz nemogućnost, zamenu ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova)
 • disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom ( teškoće u savladavanju tehnika čitanja, pisanja i računanja)
 • speifičnim smetnjama u učenju
 • mucanjem – poremećajima fluentnosti govora
 • pervarzivnim razvojnim poremećajima

Tretmani obuhvataju:

 • vežbe pravilnog disanja
 • razvoj i usmeravanje auditivne i vizuelne percepcije
 • vežbe logomotorike
 • logopedske masaže
 • izazivanje glasova
 • razvoj reči i građenje rečenica
 • korekcija izgovora glasova
 • razvoj sposobnosti diskriminacije akustički sličnih fonema – fonemski sluh
 • vežbe za pravilnu upotrebu gramatičkih kategorija (predlozi, veznici, prilozi, zamenice i pridevi )
 • bogaćenje rečnika
 • vežbe koncentracije i pažnje
 • razvoj kratkoročne i dugoročne verbalne memorije
 • tehnike prevazilaženja mucanja –po Švarcu,
 • razvoj vizuomotorne koordinacije
 • razvoj grafomotornih sposobnosti
 • tehnike za savladavnje čitanja, pisanja i specifičnih smetnji u učenju